Artiklar

NOT: Artiklarna i denna sektion är skrivna av en extern part i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning från juristfirman / advokatbyrån som finns representerad på webbplatsen.

RSS

Hembudsförbehåll - så fungerar det

1 Jun 2023

Hembudsförbehåll innebär att aktieägare får en rätt att lösa in aktier som har överlåtits till tredje part. Ett företag kan skriva in hembudsförbehåll i bolagsordningen och då ha som syfte att förhindra att ett företags aktier hamnar i orätta händer - vilket konkret kan innebära att de köps upp av exempelvis en konkurrent. Genom ett [...]


Vad är en nyemission?

5 May 2023

När ett bolag erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier så kallas detta för en nyemission. De nya aktierna som utfärdas innebär att nytt kapital kommer in till bolaget, som genom detta också kan göra exempelvis nya satsningar - med det kan också ske i syfte att exempelvis betala skulder och undvika en [...]


Vilka rättigheter har man som aktieägare?

5 May 2023

Det har blivit allt populärare att investera i aktier. Fler och fler svenskar har skaffat ISK-konto och börjat köpa och sälja aktier i syfte att förvalta sina pengar under eget ansvar. Att handla med aktier är emellertid dels långt ifrån riskfritt och dels någonting som kräver kunskaper. I den här texten tänkte vi gå igenom [...]


Vad är bolagsordning?

4 May 2023

Bolagsordningen är ett dokument som beskriver och fastställer regler och förfaranden som styr ett företags verksamhet och struktur. Det är en obligatorisk handling och något som alla bolag måste upprätta. Innan ett bolag blir registrerat så måste den bolagsordning man tagit fram godkännas av Bolagsverket. Vissa uppgifter ska alltid finnas beskrivet i en bolagsordning och [...]


 

 

En trygg och pålitlig juristbyrå inom bolagsrätt