Aktieägaravtal

Juridisk hjälp för aktiebolag

Experter på
bolagsjuridik

Bolagsordning

Alla aktiebolag i Sverige måste enligt lag ha en bolagsordning. Där ska det framgå bolagets säte, verksamhetsbeskrivning, antalet aktier och aktiekapitalets storlek och antalet styrelseledamöter med mera. Det är en offentlig handling som ska registreras hos bolagsverket.

Bolagsordningen tillsammans med aktiebolagslagen utgör detta grunderna hur bolaget ska skötas. Dock är finns det begränsade möjligheter att beskriva samarbetet mellan aktieägarna i bolaget. Därför är det mycket viktigt att tillsammans med en jurist noggrant utforma ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonsavtal. Detta fungerar som ett regelverk som ska bestämma och reglera samarbetet mellan aktieägarna i bolaget.

Utformande av aktieägaravtal

Det kan hända mycket med ett aktiebolag över tid så det gäller att vara rustad för alla möjliga situationer. Vad händer till exempel om vinsterna rasar eller ökar markant? Eller om grundarna till bolaget inte vill eller kan fortsätta driva bolaget ihop? Då är det oerhört viktigt att det finns en fast reglering att stödja sig på för att undvika onödiga konflikter.

I ett aktieägaravtal kan man avtala i stort sett vad som helst rörande ägandet och verksamheten. Man kan likna det med ett testamente eller samboavtal. En stor fördel är att man i avtalet kan ta med bestämmelser om vad som ska gälla vid olika eventuella framtida händelser för att undvika tvister. Det är juridiskt bindande och måste undertecknas av hela styrelsen. Undertecknat avtal är inte offentligt och ska inte registreras och innehållet står över det som eventuellt står i bolagsordningen.

Behöver du hjälp med utformandet ett korrekt aktieägaravtal? Kontakta oss så hjälper vi dig!

lagbok och ordförandeklubba

Vad ska ingå i ett aktieägaravtal?

Det viktigt att man försöker få med alla tänkbara framtida händelser och tänkbara åtgärder för att lösa dessa. När man har ett delat ägande ska man göra ett aktieägaravtal direkt. Enligt oss borde det vara obligatoriskt med ett aktieägaravtal för alla bolag. Det är vanligt att bolag missköts för att det inte finns en tillräcklig åtgärdsplan vid olika händelser i förväg och eller att ledningen är oense om hur företaget ska skötas.

Minska risken för konflikter

Det gäller att få med alla tänkbara scenarier i avtalet för att minska risken för kommande konflikter och meningsskiljaktigheter. Hur man ska till exempel hantera om det läggs ett externt bud på bolaget, vid en hotande konkurs, lösa ut ledamöter eller vad som händer vid dödsfall? Och vad gäller vid en aktieöverlåtelse eller tvister?

Det rekommenderas att skriva in ett konkurrensförbud och riktlinjer gällande enskild egendom. Hur ska man då tänka? Man gör klokt i sätta sig ner i lugn och ro och tänka sig in på framtida hypotetiska konfliktsituationer och vända och vrida på alla tänkbara frågor. Endast fantasin sätter gränsen. Det gäller att noga specificera bolaget och verksamhetens syfte är. Det kan vara bra att veta att det råder stor avtalsfrihet i ett aktieägaravtal.

Professionell juridisk hjälp

Ta hjälp av en erfaren juristbyrå som är inriktade på bolagsrätt för att säkerställa att man inte missar något som kan bli mycket kostsamt i framtiden. Dess erfarenhet och juridiska kunskaper är guld värt och ska ses som en investering för framtiden. Det finns mycket som kan hända med bolaget och aktieägarna under resans gång som man måste vara förberedd på.

Är du i behov av juridisk hjälp gällande aktiebolaget? Då är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande möte. Det gör du via formuläret eller via telefon.

 

En kunnig och pålitlig jurist