Vilka rättigheter har man som aktieägare?

Det har blivit allt populärare att investera i aktier. Fler och fler svenskar har skaffat ISK-konto och börjat köpa och sälja aktier i syfte att förvalta sina pengar under eget ansvar. Att handla med aktier är emellertid dels långt ifrån riskfritt och dels någonting som kräver kunskaper. I den här texten tänkte vi gå igenom lite kring detta och primärt fokusera på vilka rättigheter man har som aktieägare i ett bolag.

Äger du aktier i ett bolag så är du med detta också en delägare i bolaget i fråga. Dina aktier innebär att du också har en talan i hur du anser att bolaget ska styras och kring vilken riktning du anser att det ska ta.

Ju fler aktier du har, desto starkare röst har du. Du har en mängd rättigheter som aktieägare - men även vissa skyldigheter, vilka vi senare ska titta närmare på.

Dessa rättigheter har du som aktieägare

Det viktigaste att vara medveten om är ett rättigheterna kan variera och bero dels på vilka typer av aktier du äger, men även vilket bolag du investerat i. De rättigheter som normalt kommer på köpet för en aktieägare är emellertid de som nedan följer - men var alltid noggrann och läs på vad som gäller för de bolag du är intresserad av att köpa aktier i innan. Finns det exempelvis någonting skrivet i bolagsordningen och finns det något aktieägaravtal? Det senare är ingen offentlig handling och rör primärt exempelvis delägare av företaget, men bolagsordningen är alltid offentlig.

  • Rätt att rösta vid bolagsstämma: Du har rätt att rösta om olika beslut vid bolagsstämman. Beslut som rör exempelvis val av styrelseledamöter, utdelning av vinst, ändringar i bolagsordningen och en massa andra viktiga frågor kan påverkas av alla aktieägare.
  • Rätt till utdelning. Som aktieägare har du rätt till utdelning, men hur denna ser ut kan variera. Vissa bolag erbjuder kontanter, andra nya aktier - men även andra utdelningar är möjliga.
  • Rätt till information. Alla aktieägare har rätt att få tillgång till relevant information om bolaget - vilket kan innebära årsredovisning, delårsrapporter samt andra handlingar som är offentliga.
  • Frågerätt. Du som aktieägare har frågerätt vid bolagsstämman. Det innebär att du har rätt till information som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen - eller om olika förhållanden som kan inverka på den ekonomiska situationen i företaget. Detta kräver emellertid att styrelsen anser att informationen kan lämnas utan att den kan medföra skada för bolaget.
  • Rätt till teckningsrätt. Teckningsrätt innebär att du som befintlig aktieägare ges förtur att köpa nya aktier i bolaget - till ett rabatterat pris - i samband med en nyemission. En teckningsrätt är giltig under en viss tid. Utnyttjas den inte så går den förlorad och tappar sitt värde.
  • Rätt att erhålla aktier vid avknoppning. Om ett bolag knoppar av sig så har man som aktieägare rätt att få aktier i det nya bolaget. Ett färsk exempel på detta gäller SCA som vid delningen gav aktieägarna aktier både i det nya bolaget Essity och i SCA.

Dessa skyldigheter har du som aktieägare

Du som aktieägare har som ovan sett en massa rättigheter, men på köpet i att äga aktier så kommer även några skyldigheter. En sådan handlar om att om du äger dina aktier i en aktiedepå så ska transaktioner deklareras via en K4-blankett. Har du exempelvis Avanza eller Nordnet så är detta enklare sett till att detta går att skriva ut automatiskt.

En annan skyldighet är att du ska betala 30% skatt på alla reavinster utdelningar vid värdepappersdepå. Detta gäller dock inte för ISK eller KF.

Om det är något som du undrar över gällande handel med aktier och ägande av sådana så bör du se till att få svar på dessa. Genom att kontakta en affärsjurist så får du tydliga svar om vad som gäller rent juridiskt och vad som du ska tänka på. Ingen fråga är för stor, för liten eller för dum: det är viktigt att få klarhet och kunskap!

NOT: Denna artikel är skriven av en extern part i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning från juristfirman / advokatbyrån som finns representerad på webbplatsen.

En trygg och pålitlig juristbyrå inom bolagsrätt
5 May 2023